Algebehandling af tag

Algebehandling af tag sker nede fra jorden, hvor vi via en lang lanse oversprøjter taget. Derved undgår vi at skulle op at gå på taget, hvilket kunne medføre eventuelle ødelagte tagsten. Algebehandlingen virker med det samme, men der kan gå fra 2 dage til et år, før det fulde resultat kan ses, da det er vind og regn, der fjerner de døde alger og mos.

Årsager til alger og mos

Der kan være flere forhold, der har betydning for, om du får alger og mos på taget:

Afskalninger og slitage på taget

Lille taghældning – under 25 grader

Nordvendte eller skyggefulde tagflader

Afskalninger og slitage gør taget sårbart og øger risikoen for alger.

Tagets hældning har også en betydning.

Jo lavere taghældning dit tag har, desto større er sandsynligheden for, at der vokser alger og mos. Det skyldes, at vandet har sværere ved at løbe af et tag med en lav taghældning end et tag med en stejl taghældning. Og så kan der ophobe sig fugt, som giver gode vækstbetingelser for alger og mos.

Alger og mos trives godt, hvor der er fugt og skygge. Du får derfor oftere alger og mos på tagets nordside på grund af den manglende sol.