Facaderens

Reagerer man i tide mod alger og mos, kan man helt forhindre det eller dræbe det, der måtte være kommet uden at skulle rense murværk og facade først. Ved en algebehandling sprøjter vi dit murværk og facade med et algebekæmpelsesmiddel, som er det eneste miljøgodkendte i Danmark.

Algerens på facade

Algebehandlingen virker med det samme og stopper alt vækst samtidig med, at den forhindrer nye angreb fra alger og mos. Den begyndende effekt af algebehandlingen kan i nogle tilfælde allerede ses efter to dage, men behandlingen kan sidde og virke i helt op til et år efter udførslen.

Årsager til alger og mos

Der kan være flere forhold, der har betydning for, om du får alger og mos på taget:

Afskalninger og slitage på taget

Lille taghældning – under 25 grader

Nordvendte eller skyggefulde tagflader

Afskalninger og slitage gør taget sårbart og øger risikoen for alger.

Tagets hældning har også en betydning. Jo lavere taghældning dit tag har, desto større er sandsynligheden for, at der vokser alger og mos. Det skyldes, at vandet har sværere ved at løbe af et tag med en lav taghældning end et tag med en stejl taghældning. Og så kan der ophobe sig fugt, som giver gode vækstbetingelser for alger og mos.

Alger og mos trives godt, hvor der er fugt og skygge. Du får derfor oftere alger og mos på tagets nordside på grund af den manglende sol.